Trafikksikker kommune HMS-plakat for mars - Tydal kommune

Trafikksikker kommune HMS-plakat for mars

Trafikksikker kommune HMS-plakat for mars

Visste du at

  • reglene knyttet til forbikjøring står omtalt i § 12 i trafikkreglene?
  • ved å øke farten fra 80 km/t til 90 km/t sparer du kun 50 sekunder pr mil(10 km)?
  • møteulykker står for den største andelen av dødsulykker i trafikken?
  • føret kan variere mye på en veistrekning?
  • 1001-1002-1003 ikke alltid er nok? Hold avstand, på vanskelig føre bør avstanden økes.
  • gamle uttrykk fortsatt fungerer? Det er bedre å komme 5 minutter for sent, enn ikke i det hele tatt.