Tiltakene mot koronaviruset videreføres

Tiltakene mot koronaviruset videreføres

Etter at regjeringen tirsdag 24. mars besluttet å videreføre tiltakene for å bekjempe korona-viruset til og med 13. april, vil Tydal kommune gjøre det kjent at de samme reglene gjelder også i vår kommune

Skole, barnehage og skolefritidsordning (SFO) holder stengt for ordinær virksomhet til og med 13. april.

Det er nå bestemt at barnehage og skole skal være stengt til og med 13.april. Vi viderefører derfor omsorgstilbudet for barn i barnehagen og elever i 1.-4.klasse der begge foreldrene eller eneforsørgere har samfunnskritiske funksjoner. Omsorgstilbudet gjelder også for barn med særlige omsorgsbehov. Se informasjon fra sektorleder oppvekst, i eget vedlegg nederst i artikkelen.

Avlyste arrangement

De tidligere tiltakene om å avlyse kulturarrangement, restriksjoner for uteliv og serveringssteder, oppfordring om god håndhygiene, holde avstand til hverandre og unngå å samles i store folkegrupper, gjelder fortsatt og foreløpig til og med 13. april. Det samme gjelder tiltakene for hjemmekarantene og isolering som allerede er iverksatt. 

Rådhuset fortsatt stengt

Tydal kommune holder også rådhuset stengt for publikum som tidligere annonsert. Det samme gjelder restriksjoner for besøk på kommunale helseinstitusjoner. 

Med andre ord så gjelder alle smittebegrensende tiltak som så langt har trådt i kraft til over påske, til og med andre påskedag - 13. april 2020. 

Regjeringens nye råd om avstand

Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand. Pressemelding regjeringen 24.23.2020

Tydal kommune vil fortløpende vurdere å innføre ytterligere tiltak dersom mange ikke respektere de reglene som til enhver tid gjelder.