Tiltak mot smitte av mutert koronavirus - Tydal kommune

Tiltak mot smitte av mutert koronavirus

Tiltak mot smitte av mutert koronavirus

Nå må vi som aldri før stå samlet for å hindre ukontrollerbar smitte, og her er våre sterke anmodninger:

  • kommunen anmoder våre innbyggere om å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter. Sammen med flere andre steder i Norge, blir Trondheim nå ansett som et slik område.
  • vi må alle ha et skjerpet fokus på lokale og nasjonale regler for å forebygge spredning av mutert virus
  • følg med på din kommunes hjemmeside som har oppdatert informasjon om situasjonen og hvilke tiltak som gjelder

Reiser innenlands

Testing på bakgrunn av egen vurdering

Det er nasjonalt et klart generelt råd til alle om å la seg teste ved en bekymring for å ha vært i konkret smitterisiko/-situasjon eller ved symptomer. Dette gjelder fra alle deler av landet. Vær likevel særlig årvåken hvis du eller folk du har på besøk, kommer reisende fra område med utbrudd

Koronatesting Tydal kommune