Tilskuddsmidler 2022 - Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer - Tydal kommune

Tilskuddsmidler 2022 - Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Tilskuddsmidler 2022 - Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Sametinget informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen - freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Om tilskuddet

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.

Hvordan søke

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   

Tilskuddene gjelder for 2022.

Søknadsfrist

1.november 2021.

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Kontaktinformasjon

Lars-Børge Myklevold

Seniorrådgiver

lars.borge.myklevold@samediggi.no

+47 78 48 42 73

Kjartan Gran

Seniorrådgiver

kjartan.gran@samediggi.no

+47 78 48 42 84

Elin Rose Myrvoll

Fagleder

elin.rose.myrvoll@samediggi.no

+47 78 47 40 20