Tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet - Tydal kommune

Tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet

Tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet

Tydal kommune ønsker å bidra til å skape gode og tilrettelagte møteplasser i lokalmiljøet og lyser derfor ut tilskudd med en totalramme på kr 200 000,- til opprusting av fellesområdene i boligfeltene i kommunen. Tiltakene det søkes om må være åpen for alle kommunens innbyggere.

Tilskuddet skal bidra til økt trivsel, trygghet og tilhørighet og oppmuntre til lokalt initiativ, fungerende velforeninger og samarbeid i boligområdene.

Tildeling skjer administrativt etter gitte retningslinjer. Søknadsfrist 19. august 2022. Alle velforeninger må være registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer for å være søkeberettiget.

Retningslinjer for tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet (PDF, 120 kB)

Søknadsskjema