Tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern

Tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021  fra Sametinget.

Søknadsfrist: 1.november 2020 

Tilskuddene gjelder for 2021

  • Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer  

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider.

Riksantikvarens nettside
 

  • Fartøyvern 

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.
Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:

Riksantikvarens nettside

 

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Lars-Børge Myklevold
Seniorrådgiver
lars.borge.myklevold@samediggi.no  
+47 78 48 42 73

Kjartan Gran
Seniorrådgiver
kjartan.gran@samediggi.no
+47 78 48 42 84


Elin Rose Myrvoll
Fagleder 
elin.rose.myrvoll@samediggi.no
+47 78 47 40 20