Tid og sted for stemmegivning på valgdagen i Tydal kommune - Tydal kommune

Tid og sted for stemmegivning på valgdagen i Tydal kommune

Tid og sted for stemmegivning på valgdagen i Tydal kommune

Det avholdes valg på representanter til Stortinget mandag 13.september 2021

Stemmelokale

Tydal kulturhus

Åpningstid

10.00 - 20.00

Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

  • vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • vedkommende har ikke mistet stemmeretten
  • vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregistrertført som bosatt i Norge

Ved behov for skyss til valglokalet, kontakt Tydal Frivilligsentral på telefon 957 32 313.

Stemmegivning hjemme på valgdagen

Velgere som er manntallsført i kommunen og er i isolasjon grunnet covid-19 slik at de ikke kan stemme i de ordinære valglokalene, kan i 2021 søke om å stemme der de oppholder seg også på valgting. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan stemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er valgdagen, mandag 13. september kl. 10.00. Når du kommer til valglokalet så ringer du tlf. 952 959 52

Mer informasjon om sametings- og stortingsvalget 2021

Jens Arne Kvello

Valgstyrets leder