Test av Nødvarsel onsdag 12. juni - Tydal kommune

Test av Nødvarsel onsdag 12. juni

Test av Nødvarsel onsdag 12. juni

Onsdag 12. juni kl. 12 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele landet. Dette er bare en test. Du trenger ikke å gjøre noe.

Denne nasjonale varslingsprøven gjennomføres med andre ord på samme måte som testen i januar 2024 og i juni 2023. 

Bilde av mobil som viser nødvarsel - Klikk for stort bilde Illustrasjon: DSB

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet “Viktig melding - søk informasjon”.

En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

 

Klikk her for mer informasjon om nødvarsel (www.nodvarsel.no)

Klikk her for mer informasjon om varslingsanleggene (www.sivilforsvaret.no)

Dette skjer når Nødvarsel testes

  • Testen utløses mellom klokken 11.55 og 12.10 den 12. juni 2024.
  • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder. 
  • En tekst dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er en test.
  • Varslet kan “dras” vekk eller fjernes ved å trykke “ok” (dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har).
  • Teksten i varselet kommer i to språkversjoner -  én norsk, der teksten står på bokmål og nynorsk, og én engelsk. Hvilken telefon og hvilke språkinnstillinger du har avgjør om du får varselet på norsk, engelsk eller på begge språk.
  • Hvis telefonen din støtter tekst til tale, kan du også få varselet lest opp.

Hvorfor tester vi?

Alvorlige hendelser kan oppstå brått. Da er det viktig at du raskt får informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre. Nå får vi Nødvarsel. Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et varsel med viktig informasjon på din mobiltelefon.

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter, og det er politiet eller Sivilforsvaret som kan sende ut slike varsler. 

Flere andre europeiske land har god erfaring med å bruke denne teknologien for å varsle innbyggere sine om alvorlige farer som for eksempel flom, terrorangrep og utslipp av kjemikalier. Nødvarsler på mobil kan bidra til å redde liv og helse også her i Norge.

Nødvarsel er et tillegg til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen. I Norge har vi lenge hatt befolkningsvarsling via tyfoner som med høy lyd gir signal om at du må oppsøke informasjon. Under en alvorlig hendelse vil viktig informasjon bli delt i mange kanaler som for eksempel radio, tv, nettaviser, myndighetenes egne nettsider og på sosiale medier. 

Slik fungerer Nødvarsel

Et nødvarsel sendes ut via mobilnettet til alle mobiltelefoner som kan motta slike meldinger, i løpet av noen få sekunder. Teksten i varslet vil være på norsk eller engelsk, avhengig av språkinnstillingen på mobilen din. 

Nødvarsel bruker ikke telefonnummeret ditt eller andre opplysninger om deg eller telefonen din. Du trenger ikke registrere deg eller laste ned en app for å motta nødvarsler, og det er helt gratis. Det du må huske på er å holde telefonen din oppdatert med nyeste programvare.