Sykehjemmet vil nå løsne litt på besøksforbudet som har vært de siste månedene

Sykehjemmet vil nå løsne litt på besøksforbudet som har vært de siste månedene

Vi har laget retningslinjer for hvordan vi ønsker besøkene på sykehjemmet skal foregå. Sammen får vi til at dette blir bra.

 • besøk avklares med avdelingen på forhånd
 • besøkstid er satt til kl 13 og kl 18, hvert besøk bør vare max en time. Det blir ingen servering av kaffe o.l i disse covid-19 tidene
 • besøk bør fortrinnsvis skje utendørs eller i eget besøksrom nær institusjonens inngang. For Storstuggu: brukes «Arbeidsstuggu» til besøk. Pårørende blir da hentet ute ved inngangen nede, og følges til besøksrom, der pasienten er blitt fulgt ned av personalet. På Litjstuggu vil pårørende bli møtt utenfor inngang i sokkel og fulgt av vert opp på pasientens rom uten at man går gjennom fellesarealet
 • dersom beboer ikke er mobil, vil det bli tilrettelagt for besøk i beboerens rom. Pårørende skal da gå direkte til og fra beboerens rom og ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde minst 1 meters avstand til beboeren inne på rommet
 • en ansatt (besøksvert) tar imot de besøkende ved ankomst og denne kan i enkelte tilfeller være tilstede under hele besøket, for å sikre at alle:
 • utfører håndhygiene når de går inn i institusjonen
 • holder minst 1 meters avstand til beboere/pasienter og ansatte i institusjonen
 • går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer
 • også ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til beboer/pasient og ansatte. Når pasient/beboer har behov for rullestol, vil besøksverten trille denne.
 • vi ønsker at pårørende snakker seg imellom slik at det kun kommer en av gangen
 • besøkende må være friske, og ikke ha vært i utlandet de siste ukene