Stipend fra Tydal landbruksutdanningsfond skoleåret 2019/2020

Stipend fra Tydal landbruksutdanningsfond skoleåret 2019/2020

Stipendet er tiltenkt ungdom bosatt i Tydal kommune som utdanner seg innen landbruk

Mer informasjon og søknadsskjema fås ved Tydal kommune servicekontor eller kommunens hjemmeside

Søknaden sendes til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal innen 1. februar 2020.