Stengte rekreasjon- og isfiskeløyper for snøscooter - utenbygdsboende

Stengte rekreasjon- og isfiskeløyper for snøscooter - utenbygdsboende

Tydal kommune har bestemt at rekreasjonsløyper for snøscooter stenger som et smitteverns tiltak

Grunnen til at vi stenger løypene for utenbygdsboende

Utenbygds tilstrømming til kommunen er ikke ønsket i den situasjonen vi pr i dag er i. Løypene vil være åpne for Tydal sine innbyggere. Dette som et fritidstilbud til innbyggerne.  Vi håper våre innbyggere har stor selvdisiplin og følger merkede løyper og de regler som gjelder for dem.

Tilbakebetaling kjøp av løypekort

Er du ikke bosatt i Tydal og har løst løypeavgift som er registrert skal brukes frem i tid, vil du få refundert kjøp av kort, ta kontakt på vår epost (tydal.grunneierlag@neafisk.no eller post@jaktogfiskeitydal.no) eller tlf: 481 32 516 for refundering av løypeavgift. Dette gjelder dagskort og ukeskort.

Allerede kjøpte årskort refunderes ikke, med mindre de har kjøpsdato etter 15.3.2020. 

Tydal kommune beklager på det sterkeste at vi ikke kan ha løypene åpen for alle tilreisende. Vi vet p.t. ikke hvor lenge løypene vil bli stengt.