Stenging av Moen bru - Tydal kommune

Stenging av Moen bru

Stenging av Moen bru

Moen bru er i en slik forfatning at det er stort behov for oppgradering.

På grunn av sikkerhet er akseltrykket satt ned og for at det i fremtiden skal være sikkert for større kjøretøy må brua renoveres, dvs. få ny bærekonstruksjon. Byggearbeidene skal etter planen starte tidlig i september og byggetid er beregnet til 2 måneder.

Adkomst til oppsitter og eiere/brukere av fritidseiendommer som vanligvis bruker Moen bru må skje via Riastvegen og Finnøyvegen. Finnøyvegen fra Riastvegen til avkjørsel Grønlia vil i forkant bli oppgradert så den er fremkommelig for nødvendig trafikk, dvs. at vegen må gruses og noe vegetasjon på sidene av vegen må fjernes. Den vil ikke bli oppgradert til å tåle større kjøretøy.

Arbeidene med renovering av Moen bru er i gang og den vil bli stengt en tid fremover, fra nå og ca. 2 måneder.

For andre opplysninger eller spørsmål, ta kontakt med kommunen på tlf. 73 81 59 00 eller postmottak@tydal.kommune.no

Omkjøring skjer via Riastvegen og Finnøyvegen, se vedlagt kart.

Kart omkjøring Moen bru - Klikk for stort bildeOmkjøring - Moen bru