Stenging av Moen bru - Tydal kommune

Stenging av Moen bru

Stenging av Moen bru

Moen bru er i en slik forfatning at det er stort behov for oppgradering.

På grunn av sikkerhet er akseltrykket satt ned og for at det i fremtiden skal være sikkert for større kjøretøy må brua renoveres, dvs. få ny bærekonstruksjon. Byggearbeidene skal etter planen starte tidlig i september og byggetid er beregnet til 2 måneder.

Adkomst til oppsitter og eiere/brukere av fritidseiendommer som vanligvis bruker Moen bru må skje via Riastvegen og Finnøyvegen. Finnøyvegen fra Riastvegen til avkjørsel Grønlia vil i forkant bli oppgradert så den er fremkommelig for nødvendig trafikk, dvs. grusing og fjerning av vegetasjon. Den vil ikke bli oppgradert til å tåle større kjøretøy.

Det vil bli varslet om nøyaktig oppstart med arbeidet og evt. annen informasjon.

For andre opplysninger eller spørsmål, ta kontakt med kommunen på tlf. 73 81 59 00 eller postmottak@tydal.kommune.no