Står du i manntallet? - Tydal kommune

Står du i manntallet?

Står du i manntallet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortings- og sametingsvalget mandag 13. september 2021

Du kan nå undersøke om du står i manntallet i Tydal kommune. Manntallslistene er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret, Tydalsvegen 125.

Listene blir liggende ute fra og med uke 28 og til valgdagen 13. september 2021.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.
Kravet skal være skriftlig begrunnet og sendes Tydal kommune v/ valgstyret, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal.