Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom - Tydal kommune

Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom

Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom

Formålet med ordningen er at ungdom skal få mulighet til å få noe arbeidserfaring, kunnskap om arbeidslivet, tilnærme seg arbeidslivet gjennom å søke en jobb og være i et ansettelsesforhold med de goder og plikter det innebærer.

Tydal kommune kan gi lønnstilskudd til bedrifter som ønsker å være en del av denne ordningen.

Følgende vilkår gjelder for næringsaktører som ønsker å benytte seg av denne ordningen:

  • bedrifter kan søke om å få refundert inntil 50 % av lønnsutgiftene inntil 77, - pr. time, for inntil 2 ungdommer pr. bedrift.
  • bedriften administrere arbeidsforholdet med utlysning, intervju, ansettelse og arbeidsavtale.
  • det kan gis tilskudd til lønnsmidler for inntil 112,5 timer pr. skoleungdom.
  • bedriften har arbeidsgiveransvar, er ansvarlig for sosiale utgifter og foretar lønnsutbetaling.
  • tilbudet gjelder ungdom fra og med det året de fyller 16, og til og med det året de fyller 19 år.
  • ordningen gjelder for skoleungdom med bostedsadresse i Tydal.
  • lønnstilskudd utbetales i etterkant av arbeidsforholdet ved mottatt kopi av arbeidsavtale og lønnsslipp, senest 2 mnd. etter avtaleslutt.

Søknadsfrist: 14. mars 2021

Søknadskjema om tilskudd til lønnsmidler sommerjobb for skoleungdom - for bedrifter