Smittesituasjon – Covid-19. Informasjon fra Tydal kommune - Tydal kommune

Smittesituasjon – Covid-19. Informasjon fra Tydal kommune

Smittesituasjon – Covid-19. Informasjon fra Tydal kommune

Smitten øker rundt oss

Blant annet pågår et større smitteutbrudd i Selbu. Det har også vært smittetilfeller knyttet til Tydal. Med bakgrunn i dette, vil vi minne om at det er svært viktig at alle med forkjølelsessymptomer eller som er nærkontakt av smittet, tester seg umiddelbart og holder seg hjemme.

PCR - test

PCR-testing gjennomføres på hverdager kl. 10 på teststasjon Tydal sykehjem. Testen bestilles hos Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40. Kjente nærkontakter kan hente hurtigtester på teststasjonen på samme tidspunkt. På helg hentes hurtigtester ved Tydal sykehjem/hovedinngang kl. 12.30. Bruk ringeklokka ved ankomst, ikke gå inn. Her kan du lese nærmere om symptomer, positiv test eller nærkontakt.

Påminning - besøke legekontoret

Vi vil også minne om at personer med forkjølelsessymptomer/er nærkontakt av smittede, ikke skal møte opp på legekontor, hos fysioterapeut, helsestasjon, psykiske helsetjeneste og andre helsetjenester uten at dette er avklart på telefon med den respektive tjeneste.

Besøkende til Tydal sykehjem

Det er også svært viktig at alle som besøker beboere ved Tydal sykehjem er friske og ikke har vært i nærkontakt med Covid-19-smittede.

Vaksinering (oppfriskingsdose)

Kommunen er i gang med vaksinering av personer 65 år og eldre (oppfriskningsdose). Alle i denne aldersgruppen skal få tilbud om vaksine innen utgangen av uke 50 (17. desember). Hvis noen ikke har blitt kontaktet på telefon innen denne uka, ber vi om at man ringer Tydal legekontor snarest.