Skoleskyss fra 27. april 2020

Skoleskyss fra 27. april 2020

Lurer du på hvordan skoleskyss i Trøndelag blir fra mandag 27. april?

Skole og foresatte oppfordres til å veilede elevene om hvordan de skal forholde seg til transport til og fra skolen før oppstart.

Da kan du lese om av- og påstigning, billettering og plassering ombord her AtB