Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Aktuelt - To nye ordninger for redusert foreldrebetaling for barnehager
Hopp til hovedinnhold

To nye ordninger for redusert foreldrebetaling for barnehager

 Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen og
gratis kjernetid for 4-og 5-åringer i barnehagen

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1.mai 2015.
Kongen i statsråd vedtok 17.april at husholdninger etter 1.mai 2015 ikke skal betale mer enn 6% av skattbar inntekt for barnehageplass.
Det må sendes inn søknad om moderasjon til Tydal kommune med dokumentasjon på skattepliktig person- og kapitalinntekt for å komme i betraktning for å få reduksjon i betalinga.
Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage per år kan maksimalt utgjøre 6 pst. av dette. Prisen for en heltidsplass fra 1. januar 2016 er for første barn 2580 kr per måned (28 380 kroner i året med 11 betalingsmåneder). Dette betyr at de med en samlet kapital- og personinntekt opp til 473 000 kroner vil ha rett på en reduksjon i foreldrebetalingen.  
Tabellen i linken under illustrerer hva foreldrebetalingen for en heltidsplass vil være per måned for første, andre og tredje barn ved noen gitte inntekter med denne forskriftsendringen.
 
 
Gratis kjernetid for 4- og 5- åringer fra 1.august 2015.
Regjeringen har også bestemt at alle4og5-åringer i familier med lav inntekt skal få 20 gratistimer i uken i barnehagen. Fra 1. august har alle familier med barn på fire eller fem år eller barn med utsatt skolestart og som tjener mindre enn 405 000 kroner, rett til 20 timer i uken med gratis barnehage. Les mer på regjeringen.no
 

Søknad redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehagen

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
 
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
 
Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?
 
Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.
 
Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehage år av gangen.
 
Må alle søke reduksjon på nytt fra august?
 
Ved innføring 1. mai 2015 er selvangivelsen for 2014 tilgjengelig. Denne bør derfor brukes som dokumentasjon, og leveres med søknaden. Siden det er samme dokumentasjon som for barnehageåret 2015/2016, kan vedtak om foreldrebetaling fra mai 2015 vare til juli 2016.
Foreldrene til barn som starter i barnehagen midt i året har mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling. Kommunen vil behandle disse søknadene som andre søknader om reduksjon i foreldrebetalingen, med siste tilgjengelige selvangivelse som dokumentasjon. Dersom barnet starter i barnehage mot slutten av barnehageåret, og ny selvangivelse er tilgjengelig kan denne benyttes som dokumentasjon. Dokumentasjonen blir da det samme som for neste barnehage år, og vedtak om foreldrebetaling kan i slike tilfeller gjelde for mer enn ett år. Dette blir på lik linje som ved innføring fra 1. mai 2015.
 
Har du ikke en selvangivelse?
 
Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen vil foreta en skjønnsmessig vurdering av hva vi skal be om som dokumentasjon og hvordan vi skal beregne foreldrebetalingen i slike tilfeller.
 
Bekreftelse og dokumentasjon på ovennevnte forhold må legges ved søknaden før behandlingen kan finne sted.
 
Dersom det er søkere som har rett på dette fra ordningene fant sted, vil få beløpet etterbetalt.
 
Utdypende informasjon og beregning av foreldrebetaling finner du i linken under.
Nederst på siden som du får opp, under vedlegg kan du bruke regnearket for å beregne foreldrebetaling.
Oppdatert: 28.01.2016 09:01
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook