Sametingets tilskuddsmidler 2020

Sametingets tilskuddsmidler 2020

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen  - Freda samiske bygninger i privat eie - Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2020

Hvem kan få tilskudd:
Private eiere av freda samiske bygninger
Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap
Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

Søknadsfrist er 15. november 2019.

Søknadsskjema og ytterligere informasjon om ordningen finnes på Sametingets nettside eller kan nås direkte ved å følge lenken under.

Tilskudd og stipend 2020, freda samiske bygninger i privat eie

Sametingets seksjon for bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.