Retningslinjer for besøkende ved Tydal sykehjem

Retningslinjer for besøkende ved Tydal sykehjem

Tydal sykehjem setter stor pris på besøkende til våre beboere, men i denne krevende tiden vi står i nå, er det nødvendig å regulere dette innenfor gitte rammer. Vi ønsker derfor å presisere retningslinjene for besøkende ved Tydal sykehjem

  • den / de som kommer på besøk må være frisk
  • ikke vært i utlandet siste 10 dager
  • ikke vært i fysisk kontakt med kjent smittet av Covid 19, heller ikke personer som er satt i karantene
  • maksimalt 2 besøkende samtidig til beboer på sykehjemmet
  • maksimal besøkstid er 2 timer pr. besøk
  • alle som skal besøke en av våre beboere må ringe til sykehjemmet for å avtale tidspunkt. Ansatte på sykehjemmet vil foreslå tidspunkt som er aktuelle
  • besøk skal foregå på anvist rom, dette vurderer de ansatte i hvert enkelt tilfelle. Besøkende skal forholde seg i ro på dette rommet så langt dette er mulig
  • det er ikke anledning til å ta med mat eller drikke til beboerne på sykehjemmet, vi kan heller ikke servere noe til dere som kommer på besøk
  • husk håndhygiene ved ankomst og avreise, samt holde minst 1 meter avstand til personen du besøker
  • fysisk kontakt med beboeren må unngås

Med disse retningslinjene sikrer vi trygge møter mellom beboer og pårørende ved Tydal sykehjem.

Vi ser frem til å få besøk fra dere.

Ring 73815812 for å avtale tidspunkt.