Renovering av Lødølja sperredam - Tydal kommune

Renovering av Lødølja sperredam

Renovering av Lødølja sperredam

Grunnet nødvendig utbedring av betongdekke og rekkverk på Statkraft Energi sin sperredam over Lødølja, blir den stengt for all ferdsel i ukene 39 til 43.

For spørsmål ta kontakt med driftsplanlegger ved Statkraft, Per Einar Sæther

mobil: +47 906 46 323

e-post: pereinar.saether@statkraft.com