Reguleringsplan for Stillhåtjønna hyttefelt

Reguleringsplan for Stillhåtjønna hyttefelt

Reguleringsplan for Stillhåtjønna I sitt møte den 04.04.2019, sak 26/19, egengodkjente Tydal kommunestyre, i medhold av plan- og bygningslovens §12-12, reguleringsplan for Stillhåtjønna hyttefelt 1665-2015-004

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Klagefristen settes til 27. desember 2019. Eventuell klage må sendes skriftlig til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal eller pr e-post: posttmottak@tydal.kommune.no. Krav om erstatning eller innløsning iht. pbl. §15-2 og § 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøringen. Plandokumentene er lagt ut på hjemmesiden og utskrevet i kommunens servicekontor.

Plandokumenter