Registrering av innreise til Norge

Registrering av innreise til Norge

Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing.

Reisende skal ha med bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantenen. Personer som er fritatt fra karanteneplikt både i arbeidstiden og på fritiden, skal kun registrere seg og krysse av for dette.

 

Hvis du trenger hjelp til registreringen så ta kontakt med Call Center på telefon +47 33 41 28 70 eller e-post support@entrynorway.no

Klikk for stort bilde  

 

 

 

Registrering av innreise til Norge