Planprogram klima- og energiplan Tydal

Planprogram klima- og energiplan Tydal

 Frist for merknader til planprogrammet 1.november 2019

Planprogram for klima- og energiplan legges ut på kommunens hjemmeside jf. plan- og bygningslovens §11-13. 

Merknader til planprogrammet kan sendes skriftlig til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal eller til postmottak@tydal.kommune.no innen 01.11.2019.