Informasjon om oppfriskningsdose til eldre fra og med 65 år og sykehjemsbeboere - Tydal kommune

Oppfriskningsdose til eldre fra og med 65 år og sykehjemsbeboere

Oppfriskningsdose til eldre fra og med 65 år og sykehjemsbeboere

FHI anbefaler oppfriskningsdose til alle som er 65 år og eldre, minimum 5 måneder etter at man har fått dose 2. I Tydal vil vaksinasjonen som tidligere foregå på Tydal helsesenter. Alle vil bli oppringt fra legekontoret etter tur.

Bakgrunn

Det er økende smitte i landet. Fortsatt er de aller fleste fullvaksinerte godt beskyttet mot alvorlig infeksjon, selv om nyere data viser at vaksinenes effekt mot å bli smittet og dermed smitte videre faller noe med tiden.

For de aller eldste kan risikoen for et mer alvorlig forløp være høyere selv om man er fullvaksinert. Fullvaksinerte som legges inn på sykehus er i all hovedsak eldre over 75 år, de fleste også med andre risikofaktorer. Derfor anbefales oppfriskningsdose til de som er 65 år og eldre (de født i 1956 eller tidligere) for å gi dem en så god beskyttelse som mulig, og dermed redusere risikoen for alvorlig forløp hvis de blir smittet.

Vaksinasjon i Tydal

I Tydal kommune har vi alle rede startet vaksinasjonen av sykehjemsbeboere, samt noen av de eldste innbyggerne.

Tydal legekontor vil nå, så snart det lar seg gjøre, ringe alle personer 65 år og eldre, med tilbud om oppfriskningsdose. De fleste vil få tilbud i november, samt i løpet av desember.

Tydal kommune vil informere fortløpende på hjemmesiden og i Selbyggen om hvilke grupper som på et tidspunkt skal ha fått tilbud om oppfriskningsdose. Hvis noen ikke har blitt kontaktet og tilhører aktuell aldersgruppe, ber vi om at man tar kontakt med Tydal legekontor så fort som mulig.

Vaksinasjonen vil fortsatt foregå puljevis (maks 24 stk.) på Tydal helsesenter.

Av smittevernmessige hensyn, ønsker vi at alle har munnbind når man kommer til vaksinasjonslokalet. Hvis du ikke har munnbind selv, vil du få dette utdelt ved inngangen.

Vaksinetype og intervall mellom vaksiner

Tydal kommune har fortsatt kun Comirnaty-vaksiner fra Pfizer og BioNTech

Oppfriskningsdosen for personer 65 år og eldre, anbefales gitt med et minimumsintervall på 5 måneder fra dose 2 (anbefalingen ble endret fra 6 til 5 måneder fredag 12.11.21).

FHI anbefaler ikke å sette influensavaksine og koronavaksine samtidig. Det bør gå minst 1 uke imellom disse vaksinene.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.  All vaksinasjon i Norge er frivillig.

Hva hvis jeg ikke kan møte til vaksinasjon som avtalt?

Har man blitt forkjølet, er i karantene eller isolasjon, skal man ikke møte til vaksinasjon som avtalt. Det er viktig at man da så snart som mulig, gir beskjed om dette til Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40.