Norm for installasjon og bruk av vannmålere - Tydal kommune

Norm for installasjon og bruk av vannmålere

Norm for installasjon og bruk av vannmålere

Tydal kommune har vedtatt ny forskrift om vann- og avløpsgebyr, Tydal kommune, denne trer i kraft 01.07.2022.

I forskriften §3-5 betaling etter målt forbruk, er det satt krav til at eksisterende næring- og landbrukseiendommer, offentlige bygg, og anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i forbindelse med oppføring av bygg og anlegg, skal installere vannmåler.

Forskriftens §4-2 installasjon, fastsetter videre at alle nye abonnenter uavhengig av type eiendom, skal montere vannmåler.

Vannmåler er kommunal eiendom, og det belastes et årlig gebyr for leie av denne.

I den forbindelse har vi utarbeidet en administrativ  norm for vannmålerinstallasjon som trådte i kraft 01.01.2022.

Vannmåler skal installeres etter bestemmelser gitt i Norm for installasjon og bruk av vannmålere, Tydal kommune.

Den nye normen for installasjon av vannmålere finner du her: Norm for installasjon av vannmålere og bruk av vannmålere i Tydal kommune (PDF, 931 kB)