Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

(Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019

Informasjon om søknadsordningen og søknadsskjema