Mottak av hagelupiner - Tydal kommune

Mottak av hagelupiner

Mottak av hagelupiner

Hagelupin, Lupinus polyphyllus, sprer seg raskt i hele Norge og vi i Tydal er også berørt av dette. Særlig langs fylkesvegen og langs noen sideveger. Lupin har nitrogenfikserende rotknoller og har derfor små krav til voksestedet. Der lupinen allerede finnes vil derfor jordas næringsinnhold gradvis øke, og på lang sikt fører det til at andre arter fortrenges til fordel for nitrogenkrevende og ofte mer konkurransesterke arter. 
For oppsamling av lupin sommeren 2022 er det satt opp en container for mottak ved innkjørsel til Innherred Renovasjon sitt gjenbrukstorg i Berggarsdmyrvegen 32.
 

Kart til mottak av lupiner - Klikk for stort bildeKart til mottak av lupiner  viser container for mottak av lupiner - Klikk for stort bildecontainer for lupiner Tydal kommune