Møteplass for mestring 2022 - Kurs for yngre personer med demens og deres pårørende - Tydal kommune

Møteplass for mestring 2022 - Kurs for yngre personer med demens og deres pårørende

Møteplass for mestring 2022 - Kurs for yngre personer med demens og deres pårørende

Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65-års alder deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner.

Om kursene

Kurset er lagt opp over to – tre dager med overnatting. Gjennom felles forelesninger, erfaringsutveksling i mindre grupper og sosialt samvær, får deltakerne informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon.

Evalueringene viser at Møteplass for mestring har gitt både personene med demens og pårørende opplevelse av økt åpenhet og innsikt i egen situasjon, større kunnskap og felles forståelse for hva demens innebærer i hverdagen.

Deltakeravgiften er 1000 kr. per par for kost og losji. Reiseutgifter med billigste transportmiddel over 1000 kr. per par dekkes gjennom en tilskuddsordning.

Kursene ledes av fagansvarlig helsepersonell i samarbeid med representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Opplys gjerne om tilbudet til aktuelle deltakere!

Kursoversikt

Kursoversikt - Møteplass for mestring 2022 (PDF, 177 kB)

Påmelding

Påmeldingsskjema - Møteplass for mestring 2022 (PDF, 238 kB)