Prosjekt Helse- og administrasjonsbygg - Tydal kommune

Milepæler og tidslinje for prosjekt Helse- og administrasjonsbygg

Milepæler og tidslinje for prosjekt Helse- og administrasjonsbygg

Her vil du finne milepæler og tidslinje for prosjekt Helse- og administrasjonsbygg. 

Mulig anbud for videre prosjektering

Hvis godkjenning av prosjekt, mulig anbud for videre prosjektering/bygging sommeren 2024

Mulig eliminering av alternativ

  • Kommunestyremøte 28.02.2024 med sak om mulig eliminering av alternativ ut fra halvgått skisseprosjekt ( Sak 2023/215-12 )

Skisseprosjektet presenteres

  • Skisseprosjekt presenteres i kommunestyremøte 25.04.2024

Politisk behandling av mulighetsstudien

  • Politisk behandling av mulighetsstudien, og vedtak om utredning av 2 tomter med 2 alternativ på hver ( September 2023 )

Mulighetsstudien

Mulighetsstudien ble lagt fram i august 2023

Utredning av tomtevalg

Utredning tomtevalg skal gjennomføres i løpet av sommeren på bakgrunn av innspill gitt av politikere, ansatte, brukere og innbyggere.

Kontrakt med eksternt firma

Kontrakt med eksternt firma ble undertegnet 8. mai. 2023 Vinner ble Per Knudsen Arkitektkontor PKA som skal bistå med utredning av 3 alternative tomtevalg.

"Vernissasje"

13. april var det ‘Vernissasje’ med utstilling av tegninger og 3D-modeller med tema «Tydal i 2050» utført av barna i Tydal barnehage og elevene på Tydal barne- og ungdomsskole på møterom Sylan

Temamøte med Fritidsbeboere 10.03.23

Tegnekonkurranse "Tydal 2050" barne- og ungdomsskolen 27.2.2023

Barn som deltar i tegnekonkurranse på skolen - Klikk for stort bilde

 

Tegnekonkurranse «Tydal 2050» barnehagen 17.2.2023

Tegnekonkurranse i barnehagen - Klikk for stort bilde

 

Anbud legges ut på Doffin februar 2023

Tema Næringsfrokost 02.02.23

Bilde av prosjektleder for helse og administrasjonsbygg, Kristin Ottesen - Klikk for stort bilde

 

Temakveld voksne 45-70 år 25.01.23

Bildet viser personer på temakveld 25.1.2023 - Klikk for stort bilde

 

Heldag for politikere, administrasjon og tillitsvalgte 17.01.23

Temakveld unge voksne 18-45 år 29.11.22

Bilde av personer på temakveld 29.11.2022 - Klikk for stort bilde

 

Temamøte Kafe Posten 09.11.22

Viser bilde av personer på møte på kafe Posten - Klikk for stort bilde

 

Dialogkonferanse 03.11.22 Uformelle samtaler med markedet for å kartlegge interesse og muligheter

Bilde fra dialogkonferanse 3.11.2023 - Klikk for stort bilde

 

Tema og informasjon kommunestyremøter 2022/2023 / Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Kommunestyrevedtak 27.10.22 - Utrede 3 alternativer Kløfta – Sentrum - Rådhustomta

2022 - Prosjektleder startet

bilde av prosjektleder Kristin Ottesen - Klikk for stort bilde

 

2021 – Beslutning om ekstern kompetanse

2018-2021 Ulike rapporter bygg og behov

2017 – Penger satt av i budsjett til forprosjekt

Bilde av ordfører Jens Arne Kvello - Klikk for stort bildeordfører Jens Arne Kvello