Midlertidig stenging av snøscooterløyper 28. og 29. april 2021 - Tydal kommune

Midlertidig stenging av snøscooterløyper 28. og 29. april 2021

Midlertidig stenging av snøscooterløyper 28. og 29. april 2021

Snøscooterløypene stenges på grunn av flytting av rein

Løyper som stenges

  • løyper fra Stugudalen og Moen til Nesjøen stenges onsdag 28.4 og og torsdag 29.4. Dette gjelder også isfiskeløypene i Stugudalen.
  • isfiskeløype fra parkeringsplass ved Ol-Persbakken (Østby) til Esand stenges kun torsdag 29.4.

Åpne løyper fra 30.4.

  • Moen - Nesjøen
  • Stugudalen - Nesjøen
  • Kjøring inn til Nedre Broksjøen krever i tillegg fiskekort.
  • Østby - Esandsjøen (eget løypekort og krever fiskekort)

Tydal snøscooterklubb melder om at noe av merking over sjøer vil bli plukket inn de neste dagene.

Kart, forskrifter og informasjon