Kurs: Gravemaskin, laks og ørret - Tydal kommune

Kurs: Gravemaskin, laks og ørret

Kurs: Gravemaskin, laks og ørret

Lær gode metoder for fysiske tiltak i og langs vassdrag med fisk. Unngå feil som medfører krav om retting, som tar tid, og påfører tiltakshaver ekstra kostnader. 6. juni kl. 10-12, Selbu rådhus.

Når du arbeider langs vassdrag med laks og ørret, er det lett å gjøre feil. Fysiske tiltak og annet arbeid langs bekker og elver kan ofte ende med krav om retting, at ting tar lengre tid, og det påfører tiltakshaver ekstra kostnader. For fisken kan feil utførelse føre til ekstra belastning og dårligere produksjon for allerede sårbare bestander. 
 
Derfor tilbyr Malvik, Selbu og Tydal kommune og Nea-Nidelva vannområde et kort kurs om hvordan man kan gjøre fysiske tiltak i og langs vassdrag, slik at situasjonen blir bedre for fisken i vassdragene.
 
Målgrupper
•    Du som har gravemaskin
•    Tiltakshavere
•    Prosjekterende
•    Andre utførende aktører
•    Både offentlig og privat sektor

Tema for kurset
•    Forståelse og betydning av vilkår for tiltak
•    Grunnleggende biologi – fisk
•    Ulike typer trusler for fisk
•    Elementære behov for fisk
•    Habitatforbedrende tiltak
•    Hensyn ved arbeid i og i nærheten av vassdrag
 
Nøkkelinfo
•    200 kr egenandel
•    To timer
•    Tirsdag 6. juni, kl. 10-12
•    Selbu rådhus (trolig kommunestyresalen)
•    Lunsj og kaffe
•    Påmeldingsfrist 22. mai
•    Påmelding til Therese-Smelror.Lokken@malvik.kommune.no (eller telefon 47513584)

Referanse
«Meget interessant og relevant kurs for alle som utfører tiltak i/ved vassdrag. Faglig sterk kursholder med bred erfaring og kjennskap til vassdrag i regionen.»
Maria L Nyutstumo, Winsnes Maskin og Transport.