Kunngjøring Skrivemåte for grendenavnet Gressli - Tydal kommune

Kunngjøring - Skrivemåte for grendenavnet Gressli

Kunngjøring - Skrivemåte for grendenavnet Gressli

Tydal kommune fattet 27.05.21 i kommunestyresak 39/21, vedtak om skrivemåten for grendenavnet som tidligere er skrevet Gressli.

Stedsnavnet skal heretter skrives Græsli.

Kommunens vedtak om skrivemåte kan påklages. Klage skal være skriftlig og grunngitt, og sendes Tydal kommune innen 25.06.2021.

Klage merkes: Klage i k.sak 39/21 Navnesak – skrivemåte for grendenavnet Gressli.