Kunngjøring av reguleringsplaner Fossan hyttefelt og Sylane hyttefelt - Tydal kommune

Kunngjøring av reguleringsplaner

Kunngjøring av reguleringsplaner

Tydal kommune har godkjent følgende mindre reguleringsendringer

  • Fossan hyttefelt (planID 16652008001), 21.04.22, vedtaksnr. 49/22 etter myndighet delegert fra formannskapet
  • Sylane hyttefelt (planID 16652012003), 21.04.22, vedtaksnr. 50/22 etter myndighet delegert fra formannskapet

i medhold av plan- og bygningslovens §12-14.

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Klagefristen settes til 21. mai 2022.

Eventuell klage må sendes skriftlig til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal eller pr e-post: posttmottak@tydal.kommune.no.

Plandokumenter (PDF, 5 MB)