Kunngjøring av endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal

Kunngjøring av endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal

Kommunestyret i Tydal vedtok 30.01.20 endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal. Endringen medfører følgende nye løyper

  • sammenkobling fra Ås til Nesjøen over Nåvårtjønna.
  • tilførsel H6 – H20 nord for Gammelvollsjøen
  • tilkobling Stugudal landhandel til Stuggusjøen
  • H6 til Selbugrensa

Kommunen varsler herved om vedtaket med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12. Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Klagefristen settes til 28. februar 2020. Eventuell klage må sendes skriftlig til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal eller pr e-post:postmottak@tydal.kommune.no

Dokumenter i saken: