Kulturmidler 2020

Kulturmidler 2020

Lag og organisasjoner i Tydal kommune inviteres med dette til å søke om driftsmidler for 2020

Alle søknader må ha følgende vedlegg for å bli vurdert:

  • Årsmelding og regnskap for 2019
  • Aktivitetsplan og budsjett for 2020

Tidligere søkere vil ikke motta søknadsskjema pr post som før.
Søknadsfristen er 10. mai 2020.
Søknader innkommet etter fristen kan ikke påregne tildeling av midler.

Søknadsskjema

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler (PDF, 131 kB)