Krisesentertilbud - Tydal kommune

Krisesentertilbud

Krisesentertilbud

Her finner du informasjon om Tydals krisesentertilbud. Tilbudet er for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner

Tydal kommune er medeier i Nord-Trøndelag krisesenter, og innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner bes ta kontakt dit.

Krisesenteret holder som vanlig døgnåpent for de som er utsatt for vold i nære relasjoner og trenger et trygt, midlertidig botilbud.

Dagsamtaler og besøk på senteret gjennomføres ikke, men råd og veiledning gis på telefon.

Ta kontakt på telefon 740 77 710 eller krverdal@online.no om du opplever vold i nære relasjoner og trenger noen å snakke med eller et trygt oppholdssted.

Nettadresse: https://www.krisesenteret-nt.no/