Koronavaksinering av barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom - Tydal kommune

Koronavaksinering av barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom

Koronavaksinering av barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom

Barn i alderen 5-11 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter.

Folkehelseinstituttet har derfor utvidet rådene om vaksinasjon mot koronavirus til å gjelde barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer:

  • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
  • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Foreldre som lurer på om barnet i målgruppen for vaksinasjon, kan ta kontakt med barnets fastlege eller behandlende barnelege.

Hvor kan du henvende deg

10 kommuner i Trøndelag (ikke Tydal) er utpekt til å tilby barnevaksinasjon for denne målgruppen, hvor av Stjørdal (korona/vaksinetelefon 477 81 754) og Røros (korona/vaksinetelefon 72 47 95 94) ligger nærmest Tydal.