Informasjon om koronavaksinasjon uke 36 - 38 Tydal kommune - Tydal kommune

Koronavaksinasjon uke 36 - 38 Tydal kommune

Koronavaksinasjon uke 36 - 38 Tydal kommune

Mange av de som fikk dose 1 for tre uker siden eller tidligere, vil få fremskyndet dose 2 til uke 36, 37 eller 38. Alle de dette gjelder, vil bli innkalt til vaksinering via SMS fra Tydal legekontor. Hvis tidspunktet ikke passer, ta kontakt med legekontoret snarest. FHI har kommet med nye anbefalinger om vaksinering for gravide og ungdom i alderen 16-17 år. Se mer informasjon lenger ned i artikkelen.

Er du over 18 år og ennå ikke har blitt kontaktet for dose 1, eller har ombestemt deg etter først å ha takket nei til vaksine, ta kontakt med Tydal legekontor så fort som mulig.

Type vaksine

Tydal kommune har til nå kun fått leveranser med koronavaksine fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) til vaksinasjon av sine innbyggerne.

Her kan du lese mer om vaksinen fra fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) 

Dose 2

For å oppnå full effekt av vaksinen, er det nødvendig med to doser.

Dose 2 skal ikke gis før det har gått minimum 21 dager. Maks tidsintervall er 12 uker. For noen grupper (f.eks. gravide og ungdommer i alderen 16-17 år), har FHI angitt mer spesifikke intervall.

Kommune har nå gitt tilbud om førstedose til omtrent alle sine innbyggere over 18 år, og kan derfor fremskynde dose 2 til de som tidligere har fått beskjed om 12-ukersintervall. De som fikk dose 1 først og derfor har ventet lengst, skal som hovedregel prioriteres først til dose 2. 

Avtale om dose 2 gjøres enten den dagen du får dose 1, eller via SMS fra Tydal legekontor. Merk at hvis intervallet blir framskyndet eller blir endret av andre årsaker, vil det kun bli sendt ut SMS fra Tydal legekontor om nytt tidspunkt. Du vil ikke bli oppringt slik du ble ved tilbud om dose 1. Hvis tidspunktet ikke passer, ta kontakt med Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40.

Alle skal i hovedsak få dose 2 i samme kommune som de får dose 1. Ett av unntakene er studenter (se informasjon under).

Vaksinasjon av studenter

I følge FHI skal studenter få tilbud om koronavaksine i den kommunen de studere i, selv om de er folkeregistrert i en annen kommune. Dette gjelder imidlertid primært 2. dose til høsten. Studenter oppfordres til å ta imot tilbudet om 1. dose i den kommunen de er folkeregistrert, selv om dette betyr reising – da dette vil sikre dose 1 raskest også for studenter. Studiekommunene har ikke register over studenter som er folkeregistrert andre steder. Det er derfor viktig at studentene følger med på studiekommunens hjemmeside for informasjon om hvordan man registrerer seg til dose 2. Husk dessuten å gi beskjed til Tydal legekontor hvis velger å få dose 2 i en annen kommune enn Tydal.

Ungdom født i årskull 2004 og 2005

Ungdommer født i 2004 og 2005 får nå tilbud om vaksine. Folkehelseinstituttet har gjennom sommeren innhentet mer informasjon og erfaring fra land som tilbyr vaksine til unge. Anbefalingen baseres på en grundig gjennomgang av tilgjengelig kunnskap.

De som har fylt 16 år, er helsemessig myndig og kan samtykke til vaksinasjonen selv. For de som er født i 2005, og ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte.

16-17 åringene anbefales et intervall mellom første og andre dose på 8 - 12 uker. Årsaken til at det anbefales et langt intervall er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil være beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose.

Alle i denne gruppen vil de nærmeste dagene oppringt fra Tydal legekontor med tilbud om dose 1.  

Gravide og ammende

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Gravide anbefales fullvaksinasjon i svangerskapet. De skal få tilbud om to doser, med anbefalt intervall på minst 3 (for Comirnaty)- 4 (for Spikevax) uker til 8 uker. Tydal kommune har til nå kun fått Comirnaty (vaksine fra BioNTech og Pfizer).

Vaksine kan gis til kvinner som ammer. Vaksine kan også gis til kvinner som planlegger å bli gravide, og kvinner som går til IVF-utredning og –behandling.

Foran årets influensasesong oppfordres også gravide til å ta imot tilbud om influensavaksine. Både gravide kvinner og nyfødte er utsatt for alvorlig forløp av influensa, og gravide oppfordres til å ta imot tilbud om influensavaksine som tidligere. Det anbefales ikke at koronavaksine og influensavaksine gis samtidig, fordi det foreløpig er begrenset erfaring med de nye koronavaksinene, men vaksinene kan gis med minimum 1 ukes intervall.

Les mer om gravide, ammende og koronavaksine på nettsidene til FHI.

Gravide som følges opp av jordmor eller fastlege i Tydal kommune, vil bli som hovedregel bli oppringt fra Tydal legekontor med tilbud om vaksine. Er du ikke vaksinert, tilhører en av gruppene som omtales her og er usikker på om legekontoret har informasjon som gjør at du vil bli kontaktet derfra, er det viktig at du selv ringer Tydal legekontor og avklarer vaksinering.

Hva hvis jeg ikke kan møte til vaksinasjon som avtalt?

Har du blitt forkjølet, er i karantene eller isolasjon, skal du ikke møte til vaksinasjon som avtalt. Det er viktig at du så snart som mulig, gir beskjed om dette til Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40.

Vaksinasjonen foregår på Tydal helsesenter i grupper på ca. 24 personer

Vaksinasjonen foregår på Tydal helsesenter. Det vaksineres i grupper på maks 24 personer, hvor alle får vaksinen i samme rom. Hvis noen av ulike årsaker har behov for å få vaksinen på eget rom, ta kontakt med Tydal legekontor på forhånd og/eller gi beskjed når du kommer vaksinasjonsdagen.

Av smittevernmessige hensyn, ønsker vi at alle har munnbind når man kommer til vaksinasjonslokalet. Hvis du ikke har munnbind selv, vil du få dette utdelt ved inngangen.

Parkering

Det er forholdvis få parkeringsplasser rett utenfor Tydal helsesenter, og disse må prioriteres til personer med forflytningshemming. Det anmodes derfor sterkt om at andre finner parkeringsplass på baksiden av helsesentret, ved Servicebygget eller på andre parkeringsareal i sentrum.  

Generell informasjon om koronavaksinasjon

Generell informasjon om koronavaksinasjon finner du her Koronavaksine - helsenorge.no

Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - FHI – er også tilgjengelig med video for hørselshemmede og lydfiler på flere språk.

Råd og regler for deg som er vaksinert