Koronavaksinasjon uke 15 - Tydal kommune

Koronavaksinasjon uke 15 - Tydal kommune

Koronavaksinasjon uke 15 - Tydal kommune

Kommunen får 30 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comitnaty) i uke 15. Alle dosene vil gå til nyvaksinering. Vi forventer at de siste uvaksinerte personene i prioriteringsgruppe 3 (aldersgruppen 75-84 år) vil få tilbud om første dose i løpet av uken.  I tillegg vil vi starte vaksinering av personer i prioriteringsgruppe 4 (aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 16- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp). 20 % av mottatte vaksinedoser vil fortsatt gå til prioritert helsepersonell. 

Type vaksine

Tydal kommune har til nå kun fått leveranser med koronavaksine fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) til vaksinasjon av sine innbyggerne. 

Her kan du lese mer om vaksinen fra fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty)  

Vaksine og vaksinasjon er gratis.

Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen settes på pause

På bakgrunn av meldte alvorlige bivirkninger, er det iverksatt undersøkelse av AstraZeneca-vaksinen. FHI har derfor satt vaksinasjon med denne type vaksine på pause inntil videre.  

Det er foreløpig ikke satt vaksinedoser med AstraZeneca i Tydal kommune.

Bare «ny-vaksinasjon» i uke 15

I uke 15 vil Tydal kommune motta 30 vaksinedoser, som vil alle vil gå til nyvaksinasjon av personer i prioriteringsgruppe 3 og 4. Med bakgrunn i retningslinjer fra FHI, vil kommunen i tillegg tilby 20 % av dosene til prioritert helsepersonell. 

Vaksinasjon av aldersgruppen 75-84 år – prioriteringsgruppe 3

Tydal kommune forventer at de siste uvaksinerte i aldersgruppen 75 til 84 år vil få tilbud om dose 1 i løpet av uke 15. Hvis noen i prioriteringsgruppe 3 er glemt/ikke blitt oppringt, men ønsker vaksine, er det viktig at de tar kontakt med Tydal legekontor snarest. 

Vaksinasjon av aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 16- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp – prioriteringsgruppe 4

I uke 15 vil Tydal kommune starte vaksinasjon av prioriteringsgruppe 4. Dette er personer i alderen 65-74 år og personer mellom 16- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.  

FHI definerer at følgende sykdommer/tilstander medfører høy risiko for alvorlig forløp: 

• organtransplantasjon 

• immunsvikt

• hematologisk kreftsykdom siste fem år  

• annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 

• nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)

• kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Etter Folkehelseinstituttet prioriteringsrekkefølge, vil de eldste hovedsakelig få tilbud om vaksine først. FHI presiserer i midlertidig at personer med spesielt definerte sykdommer/tilstander jfr. listen over, bør prioriteres foran andre. Vurderinger rundt dette ivaretas av legene ved Tydal legekontor.   

Vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom – inkludert i prioriteringsgruppe 4

Det er åpnet for vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse tilbys kun BioTech-Pfizer-vaksinen, som er godkjent fra 16 år. 

Denne gruppen tilhører også prioriteringsgruppe 4. 

Kontakter hver enkelt for tilbud om vaksine når det blir deres tur

Ansatte ved Tydal legekontor vil kontakte hver enkelt person på telefon, etter hvert som det blir deres tur. Du vil også motta en sms i etterkant av samtalen, med presisering av tidspunkt for vaksinasjon. 

Fastlege i annen kommune enn man bor

Det er bostedskommunen som skal tilby vaksine til alle sine innbyggere, uavhengig av hvor disse har fastlege. 

Fastlegekommunen skal sortere risikopasientene etter kommunetilhørighet, og deretter oversende liste til bostedskommunen når denne er klar. Bostedskommunen kaller deretter inn til vaksinasjon etter tur. 

Revaksinasjon/dose 2

For å oppnå full effekt av vaksinen, er det nødvendig med to doser. Anbefalt tidsintervall mellom dose en og to er ca. 6 uker. Avtale om revaksinasjon gjøres samtidig som det blir gjort avtale om første dose.  

Vaksinasjonen vil fortsatt foregå på Tydal helsesenter

Så lenge kommunen mottar forholdvis få vaksinedoser, vil vaksinasjonen foregå på Tydal helsesenter. En evt. massevaksinasjon planlegges til Tydalshallen. FHI anbefaler at vaksinen transporteres i så liten grad som mulig. Hovedregelen er derfor at den som skal få vaksine, møter på helsesentret. Er det likevel medisinske årsaker til at man ikke kan møte der, kan man få tilbud om vaksinasjon i hjemmet.

Hva hvis jeg ikke kan møte til vaksinasjon som avtalt?

Har du blitt forkjølet, er i karantene eller isolasjon, skal du ikke møte til vaksinasjon som avtalt. Det er viktig at du så snart som mulig, gir beskjed om dette til Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40. 

Vaksine-svindel

Det er oppdaget svindelforsøk i forbindelse med vaksine og vaksinering i Norge og andre land. Alle må derfor tenke over hvem som tar kontakt med deg, hvilken kanal du kontaktes på (SMS, e-post, telefonoppringning osv.) og hvordan budskapet legges frem. Husk at det aldri vil være krav om (forhånds-)betaling for å få vaksine tidligere/rykke frem i køen. Vaksine og vaksinering er gratis. 

Informasjonen over skal bidra til at svindel ikke skjer.

Generell informasjon om koronavaksinasjon

Generell informasjon om koronavaksinasjon finner du her Koronavaksine - helsenorge.no