Koronavaksinasjon uke 14 - Tydal kommune

Koronavaksinasjon uke 14 - Tydal kommune

Koronavaksinasjon uke 14 - Tydal kommune

Kommunen får 24 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comitnaty) i uke 14. Disse vil gå til «nyvaksinering» og revaksinasjon av personer i prioriteringsgruppe 3 (aldersgruppen 75-84 år), samt prioritert helsepersonell.

Type vaksine

Tydal kommune har til nå kun fått leveranser med koronavaksine fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) til vaksinasjon av sine innbyggerne.

Her kan du lese mer om vaksinen fra fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) 

Vaksine og vaksinasjon er gratis.

Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen settes på pause

På bakgrunn av meldte alvorlige bivirkninger, er det iverksatt undersøkelse av AstraZeneca-vaksinen. FHI har derfor satt vaksinasjon med denne type vaksine på pause inntil videre.  

Det er foreløpig ikke satt vaksinedoser med AstraZeneca i Tydal kommune.

Både «ny-vaksinasjon» og revaksinasjon i uke 14

I uke 14 vil Tydal kommune motta 24 vaksinedoser, som vil gå til både nyvaksinasjon og revaksinasjon til personer i prioriteringsgruppe 3 (aldersgruppen 75-84 år). Med bakgrunn i retningslinjer fra FHI, vil kommunen i tillegg tilby 20 % av dosene til prioritert helsepersonell.

Vaksinasjon av aldersgruppen 75-84 år – prioriteringsgruppe 3

Det er fortsatt personer i gruppen 75 til 84 år som vil få tilbud om vaksine denne og i alle fall neste uke.  Vi vet ikke hvor mange vaksiner vi får i ukene fremover, men håper alle i prioriteringsgruppe 3 skal ha fått tilbud om første dose i løpet av uke 16. Det vil annonseres i Selbyggen og på Nea Radio, i tillegg til kommunens hjemmeside og facebook-side, når vi anser denne gruppen for ferdigvaksinert. Hvis noen da er glemt og ønsker vaksine, er det viktig at de tar kontakt med Tydal legekontor snarest.

Etter Folkehelseinstituttet prioriteringsrekkefølge, vil de eldste hovedsakelig få tilbud om vaksine først. I midlertid har FHI en presisering om at personer med spesielt definerte sykdommer/tilstander i aldersgruppen, bør prioriteres foran andre. Vurderinger rundt dette ivaretas av legene ved Tydal legekontor.   

Vaksinasjon av aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 18- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp – prioriteringsgruppe 4

Etter at aldersgruppen 75 år + er vaksinert, vil aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 18- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, få tilbud vaksine. Vi vet ennå ikke eksakt når vi kommer i gang med vaksinasjon av denne gruppen, men vi håper å kunne starte i uke 16 eller 17. Dette avhenger i midlertid av antall vaksiner vi får tildelt i ukene fremover, noe vi ikke har kjennskap til per i dag.  

Etter Folkehelseinstituttet prioriteringsrekkefølge, vil de eldste hovedsakelig få tilbud om vaksine først. I midlertid har FHI en presisering om at personer med spesielt definerte sykdommer/tilstander i aldersgruppen, bør prioriteres foran andre. Vurderinger rundt dette ivaretas av legene ved Tydal legekontor.  

Vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom – prioriteringsgruppe 4 er utvidet

Det er nå åpnet for vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse tilbys BioTech-Pfizer-vaksinen, som er godkjent fra 16 år.

Denne gruppen tilhører også prioriteringsgruppe 4.

Kontakter hver enkelt for tilbud om vaksine når det blir deres tur

Ansatte ved Tydal legekontor vil kontakte hver enkelt person på telefon, etter hvert som det blir deres tur. Du vil også motta en sms i etterkant av samtalen, med presisering av tidspunkt for vaksinasjon.

Fastlege i annen kommune enn man bor

Det er bostedskommunen som skal tilby vaksine til alle sine innbyggere, uavhengig av hvor disse har fastlege.

Fastlegekommunen skal sortere risikopasientene etter kommunetilhørighet, og deretter oversende liste til bostedskommunen når denne er klar. Bostedskommunen kaller deretter inn til vaksinasjon etter tur.

Revaksinasjon/dose 2

For å oppnå full effekt av vaksinen, er det nødvendig med to doser. FHI anbefaler nå at tidsintervallet mellom dose en og to, utvides fra 3 uker til 6 uker. Dette betyr at personer som får sin første dose av vaksinen fra BioNTech og Pfizer etter 15.mars, vil få tidspunkt for revaksinasjon om 6 uker. Avtale om revaksinasjon gjøres samtidig som det blir gjort avtale om første dose.  Personer som er vaksinert før 15.mars, skal møte til revaksinasjon som tidligere avtalt.

Vaksinasjonen vil fortsatt foregå på Tydal helsesenter

Så lenge kommunen mottar forholdvis få vaksinedoser, vil vaksinasjonen foregå på Tydal helsesenter. En evt. massevaksinasjon planlegges til Tydalshallen. FHI anbefaler at vaksinen transporteres i så liten grad som mulig. Hovedregelen er derfor at den som skal få vaksine, møter på helsesentret. Er det likevel medisinske årsaker til at man ikke kan møte der, kan man få tilbud om vaksinasjon i hjemmet.

Hva hvis jeg ikke kan møte til vaksinasjon som avtalt?

Har du blitt forkjølet, er i karantene eller isolasjon, skal du ikke møte til vaksinasjon som avtalt. Det er viktig at du så snart som mulig, gir beskjed om dette til Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40.

Vaksine-svindel

Det er oppdaget svindelforsøk i forbindelse med vaksine og vaksinering i Norge og andre land. Alle må derfor tenke over hvem som tar kontakt med deg, hvilken kanal du kontaktes på (SMS, e-post, telefonoppringning osv.) og hvordan budskapet legges frem. Husk at det aldri vil være krav om (forhånds-)betaling for å få vaksine tidligere/rykke frem i køen. Vaksine og vaksinering er gratis.

Informasjonen over skal bidra til at svindel ikke skjer.