Koronavaksinasjon i uke 9 - Tydal kommune

Koronavaksinasjon i uke 9 - Tydal kommune

Koronavaksinasjon i uke 9 - Tydal kommune

I uke 9 vil kommunen hovedsakelig få vaksiner til revaksinasjon, og noen få til nye personer. Det forventes en gradvis økning i leveransene i ukene fremover, men hvor mye er usikkert. Denne uken, og noen uker fremover, er fortsatt risikogruppen 75-84 år vil få tilbud om vaksine.  

Type vaksine

Tydal kommune har til nå kun fått leveranser med koronavaksine fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty).

Her kan du lese mer om denne vaksinetypen:  

Vaksine og vaksinasjon er gratis.

Hovedsakelig revaksinasjon i uke 9

I uke 9 vil Tydal kommune motta 24 vaksinedoser. Hovedsakelig vil disse gå til revaksinasjon av personer som fikk dose 1 for ca. 3 uker siden. Noen få «nye» personer vil få tilbud om vaksine i uke 9.   

Vaksinasjon av aldersgruppen 75-84 år – prioriteringsgruppe 3  

Det er fortsatt personer i gruppen 75 til 84 år som vil få tilbud om vaksine i flere uker fremover. Etter Folkehelseinstituttet prioriteringsrekkefølge, vil de eldste få tilbud om vaksine først.

Vaksinasjon av aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 18- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp – prioriteringsgruppe 4.

Etter at aldersgruppen 75 år + er vaksinert, vil aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 18- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, få tilbud vaksine.

Vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom – prioriteringsgruppe 4 er utvidet.

Det er nå åpnet for vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse tilbys BioTech-Pfizer-vaksinen, som er godkjent fra 16 år.

Denne gruppen tilhører også prioriteringsgruppe 4.

Kontakter hver enkelt for tilbud om vaksine når det blir deres tur

Ansatte ved Tydal legekontor vil kontakte hver enkelt person på telefon, etter hvert som det blir deres tur. Du vil også motta en sms i etterkant av samtalen, med presisering av tidspunkt for vaksinasjon.

Fastlege i annen kommune enn man bor

Det er bostedskommunen som skal tilby vaksine til alle sine innbyggere, uavhengig av hvor disse har fastlege.

Fastlegekommunen skal sortere risikopasientene etter kommunetilhørighet, og deretter oversende liste til bostedskommunen når denne er klar.

Revaksinasjon/dose 2

For å oppnå full effekt av vaksinen, er det nødvendig med to doser. Dose to settes tre uker (minimum 21 dager) etter at første dose er gitt. Du vil få tidspunkt for revaksinasjon samtidig som det blir gjort avtale om første dose. 

Vaksinasjonen vil fortsatt foregå på Tydal helsesenter

Så lenge kommunen mottar forholdvis få vaksinedoser, vil vaksinasjonen foregå på Tydal helsesenter. En evt. massevaksinasjon planlegges til Tydalshallen. FHI anbefaler at vaksinen transporteres i så liten grad som mulig. Hovedregelen er derfor at den som skal få vaksine, møter på helsesentret. Er det likevel medisinske årsaker til at man ikke kan møte der, kan man få tilbud om vaksinasjon i hjemmet.

Hva hvis jeg ikke kan møte til vaksinasjon som avtalt?

Har du blitt forkjølet, er i karantene eller isolasjon, skal du ikke møte til vaksinasjon som avtalt. Det er viktig at du så snart som mulig, gir beskjed om dette til Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40.

Vaksine-svindel

Det er oppdaget svindelforsøk i forbindelse med vaksine og vaksinering i Norge og andre land. Alle må derfor tenke over hvem som tar kontakt med deg, hvilken kanal du kontaktes på (SMS, e-post, telefonoppringning osv.) og hvordan budskapet legges frem. Husk at det aldri vil være krav om (forhånds-)betaling for å få vaksine tidligere/rykke frem i køen. Vaksine og vaksinering er gratis.

Informasjonen over skal bidra til at svindel ikke skjer.

 

Antall vaksinerte per uke 7

Antall personer vaksinert med 1. dose: 73

Antall personer vaksinert med 2. dose: 24

Vi ser at det ikke er samsvar mellom antall vaksinedoser som faktisk er mottatt og satt i Tydal kommune, og FHIs koronavaksinasjons-statistikk. Årsaken til dette er per i dag ikke kjent. Mange aviser og andre medier bruker FHIs statistikk i sine oversikter over vaksinerte. Disse stemmer da heller ikke overens med kommunens tall.