Koronavaksinasjon i uke 8 - Tydal kommune

Koronavaksinasjon i uke 8 - Tydal kommune

Koronavaksinasjon i uke 8 - Tydal kommune

I uke 8 vil kommunen kun få vaksiner til revaksinasjon. Det foreligger imidlertid informasjon om at det vil komme flere doser i ukene etter (ukjent antall), slik at nye personer i risikogruppen 75-84 år vil få tilbud om vaksine etter hvert som kommunen får opplysninger om nye leveranser

Kun revaksinasjon i uke 8

I uke 8 vil Tydal kommune mottak 18 vaksinedoser. Alle disse vil gå til revaksinasjon av personer som fikk dose 1 for ca. 3 uker siden.

Vaksinasjon av aldersgruppen 75-84 år – prioriteringsgruppe 3.  

Det er fortsatt personer i gruppen 75 til 84 år som vil få tilbud om vaksine i flere uker fremover. Etter Folkehelseinstituttet prioriteringsrekkefølge, vil de eldste få tilbud om vaksine først.

Vaksinasjon av aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 18- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp – prioriteringsgruppe 4.

Etter at aldersgruppen 75 år + er vaksinert, vil aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 18- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, få tilbudt vaksine.

Vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom – prioriteringsgruppe 4 er utvidet.

Det er nå åpnet for vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse tilbys BioTech-Pfizer-vaksinen, som er godkjent fra 16 år.

Denne gruppen tilhører også prioriteringsgruppe 4.

Kontakter hver enkelt for tilbud om vaksine når det blir deres tur

Ansatte ved Tydal legekontor vil kontakte hver enkelt person på telefon, etter hvert som det blir deres tur.

Fastlege i annen kommune enn man bor

Det er bostedskommunen som skal tilby vaksine til alle sine innbyggere, uavhengig av hvor disse har fastlege.

Fastlegekommunen skal sortere risikopasientene etter kommunetilhørighet, og deretter oversende liste til bostedskommunen. Da oversendelsesmetode for denne informasjonen ennå ikke er helt avklart fra FHI, er lister over risikogruppen ennå ikke overført til bostedskommunene. Det forventes avklaring i nærmeste fremtid.

Revaksinasjon/dose 2

For å oppnå full effekt av vaksinen, er det nødvendig med to doser. Dose to settes tre uker (minimum 21 dager) etter at første dose er gitt. Du vil få tidspunkt for revaksinasjon samtidig som det blir gjort avtale om første dose. 

Vaksinasjonen vil fortsatt foregå på Tydal helsesenter

Så lenge kommunen mottar forholdvis få vaksinedoser, vil vaksinasjonen foregå på Tydal helsesenter. En evt. massevaksinasjon planlegges til Tydalshallen. FHI anbefaler at vaksinen transporteres i så liten grad som mulig. Hovedregelen er derfor at den som skal få vaksine, møter på helsesentret. Er det likevel medisinske årsaker til at man ikke kan møte der, kan man få tilbud om vaksinasjon i hjemmet.

Hva hvis jeg ikke kan møte til vaksinasjon som avtalt?

Har du blitt forkjølet, er i karantene eller isolasjon, skal du ikke møte til vaksinasjon som avtalt. Det er viktig at du så snart som mulig, gir beskjed om dette til Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40.

 

Her kan du lese mer om vaksinetypen Tydal kommune er tildelt frem til nå.