Koronavaksinasjon i uke 25 - Tydal kommune

Koronavaksinasjon i uke 25 - Tydal kommune

Koronavaksinasjon i uke 25 - Tydal kommune

I løpet av uke 25 ferdigstilles både prioriteringsgruppe 5 og 6., og vi starter i tillegg med vaksinasjon av prioriteringsgruppe 7.  Vaksinasjonen skal fortsatt foregå ved Tydal helsesenter. Pga. lite parkeringsareal der, ønsker vi at personer uten forflytningshemming finner annen parkering i sentrum enn rett utenfor helsesentret.

Fremdrift og tentativ progresjon i vaksinasjonen av de ulike prioriteringsgrupper i Tydal

Her finner du en oversikt over hvilke grupper som har fått tilbud om vaksine (første dose) i Tydal kommune, og når vi forventer å komme i gang med vaksinasjon av de resterende prioriteringsgruppene. Oversikten er kun veiledende, og det vil bli avvik fra tidsplanen. Jo lenger ned i prioriteringsgruppene vi kommer, jo vanskeligere er det å anslå starttidspunkt. Oversikten oppdateres så fort vi får mer kunnskap fra FHI om størrelse på leveranser og når vi mottar disse.

1. Beboere i sykehjem - ferdigstilt

2. Alder 85 år og eldre - ferdigstilt

3. Alder 75-84 år - ferdigstilt

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  - ferdigstilles i løpet av uke 24

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under) – oppstart uke 24 og ferdigstilles uke 25

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – oppstart og ferdigstilles uke 25

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – oppstart uke 25, ferdigstilles sannsynligvis uke 26

8. Alder 55-64 år – oppstart sannsynligvis i uke 26

9. Alder 45-54 år - ikke påbegynt, usikkert starttidspunkt

10. Alder 18-24 år og 40-44 år - ikke påbegynt, usikkert starttidspunkt

11. Alder 25-39 år - ikke påbegynt, usikkert starttidspunkt

 

Er du i en av gruppene som er angitt som «ferdigstilt», men ikke har fått tilbud om vaksine; ta kontakt med Tydal legekontor snarest.

 

Type vaksine

Tydal kommune har til nå kun fått leveranser med koronavaksine fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) til vaksinasjon av sine innbyggerne.

Her kan du lese mer om vaksinen fra fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) 

Vaksine og vaksinasjon er gratis.

Både revaksinasjon og «ny-vaksinasjon» i uke 25

I uke 25 vil Tydal kommune motta 42 vaksinedoser, der de fleste vil gå til «nyvaksinering» (dose 1).

Vaksinasjon av aldersgruppen 75-84 år – prioriteringsgruppe 3

Alle i prioriteringsgruppe 3 skal nå ha fått tilbud om vaksine. Hvis noen er glemt/ikke blitt oppringt, men ønsker vaksine, ta kontakt med Tydal legekontor snarest.

Vaksinasjon av aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 16- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp – prioriteringsgruppe 4

Alle i prioriteringsgruppe 4 skal nå ha fått tilbud om vaksine. Dette er personer i alderen 65-74 år og personer mellom 16- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Hvis noen er glemt/ikke blitt oppringt, men ønsker vaksine, ta kontakt med Tydal legekontor snarest.

FHI definerer at følgende sykdommer/tilstander medfører særlig høy risiko for alvorlig forløp også hos yngre:

 • organtransplantasjon 
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom – inkludert i prioriteringsgruppe 4

Det er åpnet for vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse tilbys kun BioTech-Pfizer-vaksinen, som er godkjent fra 16 år.

Denne gruppen tilhører også prioriteringsgruppe 4, og skal alle rede ha fått tilbud om vaksine i Tydal.

Vaksinasjon av prioriteringsgruppe 5 til 9

Det er nå disse gruppene som står for tur (Jfr. FHI sin prioriteringsrekkefølge av risikogruppene): 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (jfr. listen under) 

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (jfr. listen under) 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (jfr. listen under) 

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

FHI definerer at følgende sykdommer/tilstander medfører høy risiko for alvorlig forløp: 

 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • diabetes  
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • demens  
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • hjerneslag  

Prioriteringsgruppe 5 og 6 ferdigstilles i uke 25. Det ser i dag ut til at vi kommer i gang med prioriteringsgruppe 7 i løpet av uke 25 og gruppe 8 i uke 26.

Informasjonen fra FHI om vaksineleveranser gjennom sommeren er i dag dessverre for mangelfull til at vi kan anslå mulig oppstart for resterende grupper, men det kan se ut som vi får ca. samme antall doser i ukene fremover, som det vi har fått de siste ukene (30-40 doser/uka). Det vil bli en økning i uke 29-31. Kommunens hjemmeside og facebook vil imidlertid bli oppdatert forløpende etter hvert som vi får informasjon om antall vaksinedoser utover sommeren.

Gravide

FHI har nå åpnet mer opp for at alle gravide kan vurdere vaksinasjon i samråd med lege. Dette gjelder spesielt gravide med underliggende risikotilstander, samt gravide som befinner seg i områder med høy smittespredning. Er du gravid og i tvil om du skal vaksineres, er det viktig at du tar kontakt med fastlegen din.

Vaksinering i sommermånedene

Uavhengig av sommerferieavvikling vil vaksineleveransene til Norge fortsette, og i Tydal vil det bli vaksinering gjennom hele sommeren. Regjeringen har imidlertid bestemt at det skal gjennomføres en geografisk nasjonal omfordeling av vaksinene. For Tydal kommune betyr dette at vi får litt færre vaksinedoser i uke 23 til 28, men en tilsvarende økning i uke 29 til 30.  

Innbyggere i aktuelle prioriteringsgrupper, må på bakgrunn av dette forberede seg på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom hele sommeren og i sommerferien. Det er viktig å merke seg at alle vil få dose 2 i samme kommune som de får dose 1.

Revaksinasjon/dose 2

For å oppnå full effekt av vaksinen, er det nødvendig med to doser.

Anbefalt tidsintervall mellom dose en og to er ca. 6 uker for alle i prioriteringsgruppe 1 til 7.

For prioriteringsgruppe 8 og 9, samt aldersgruppen 18-44 år (dvs. personer under 65 år uten underliggende sykdommer) er det bestemt at intervallet mellom 1. og 2. dose nå skal være ca. 9 uker.

Avtale om revaksinasjon gjøres samtidig som det blir gjort avtale om første dose. Det er viktig å merke seg at alle skal få dose 2 i samme kommune som de får dose 1 – både nå og under ferieavviklingen.

Hva vil det si å være fullvaksinert?

 • status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose
 • i private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen
 • beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen 
 • beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med
 • beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede 
 • hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det 

Kontakter hver enkelt for tilbud om vaksine når det blir deres tur

Ansatte ved Tydal legekontor vil kontakte hver enkelt person på telefon, etter hvert som det blir deres tur. Du vil også motta en sms i etterkant av samtalen, med presisering av tidspunkt for vaksinasjon.

Vaksinasjonen vil fortsatt foregå på Tydal helsesenter

Så lenge kommunen mottar forholdvis få vaksinedoser, vil vaksinasjonen foregå på Tydal helsesenter. En evt. massevaksinasjon planlegges til Tydalshallen. FHI anbefaler at vaksinen transporteres i så liten grad som mulig. Hovedregelen er derfor at den som skal få vaksine, møter på helsesentret. Er det likevel medisinske årsaker til at man ikke kan møte der, kan man få tilbud om vaksinasjon i hjemmet.

Parkering

Det er forholdvis få parkeringsplasser rett utenfor Tydal helsesenter, og disse må prioriteres til personer med forflytningshemming. Det anmodes derfor sterkt om at andre finner parkeringsplass på baksiden av helsesentret, ved Servicebygget eller på andre parkeringsareal i sentrum.  

Fastlege i annen kommune enn man bor

Det er bostedskommunen som skal tilby vaksine til alle sine innbyggere, uavhengig av hvor disse har fastlege.

Fastlegekommunen skal sortere risikopasientene etter kommunetilhørighet, og deretter oversende liste til bostedskommunen når denne er klar. Bostedskommunen kaller deretter inn til vaksinasjon etter tur.

Hva hvis jeg ikke kan møte til vaksinasjon som avtalt?

Har du blitt forkjølet, er i karantene eller isolasjon, skal du ikke møte til vaksinasjon som avtalt. Det er viktig at du så snart som mulig, gir beskjed om dette til Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40

Vaksine-svindel

Det er oppdaget svindelforsøk i forbindelse med vaksine og vaksinering i Norge og andre land. Alle må derfor tenke over hvem som tar kontakt med deg, hvilken kanal du kontaktes på (SMS, e-post, telefonoppringning osv.) og hvordan budskapet legges frem. Husk at det aldri vil være krav om (forhånds-)betaling for å få vaksine tidligere/rykke frem i køen. Vaksine og vaksinering er gratis.

Informasjonen over skal bidra til at svindel ikke skjer.

Generell informasjon om koronavaksinasjon

Generell informasjon om koronavaksinasjon finner du her Koronavaksine - helsenorge.no

Brosjyren Koronavaksine på 1-2-3 – er nå også tilgjengelig med video for hørselshemmede og lydfiler på flere språk.

Råd og regler for deg som er vaksinert