Koronavaksinasjon i uke 1 og 2 (2021) i Tydal kommune

Koronavaksinasjon i uke 1 og 2 (2021) i Tydal kommune

Tydal kommune får første leveranse av koronavaksine denne uka (uke 1), men leveransen inneholder svært få vaksinedoser. Beboer på Tydal sykehjem vil bli prioritert først, jfr. prioriteringsrekkefølge gitt av Folkehelseinstituttet FHI.

Tydal kommune har fått beskjed om at vi vil motta første leveranse med koronavaksine denne uka, og at det vil komme ny leveranse i uke 2. Begge disse leveransene inneholder et veldig lite antall vaksinedoser. Utover dette, foreligger det per nå, ingen konkret informasjon om hvor mange vaksinedoser Tydal vil få og når de ankommer. Sannsynligvis vil det komme ukentlige leveranser og antallet doser i hver leveranse vil øke noe etter hvert.

Kommunen forholder seg til Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge, der beboer i sykehjem har førsteprioritet. Antall vaksinedoser vi har fått meldt til nå, rekker kun til enkeltpasienter ved Tydal sykehjem.

Kommunen forholder seg også til FHIs prioriteringsrekkefølge for vaksinering av personer utenfor sykehjemmet. Organisering av denne vaksinasjonen vil gjøres på bakgrunn av antall vaksiner i hver leveranse. Alle vil bli kontaktet direkte for tilbud om vaksinasjon når det er deres tur. Det blir da informert om når og hvor dette skal skje. Vi ønsker at alle, men særlig personer i gruppene som er prioritert, alle rede nå bestemmer seg for om de ønsker å ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, i rekkefølge: 

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før (egen liste fra FHI).

5. Alder 55-64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer/tilstander (egen liste fra FHI).

 

Fra uke 2 gis kommunene anledning til å sette av inntil 20 % av de dosene de får tildelt i januar, til å vaksinere helsepersonell med direkte pasientkontakt, hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko. Dette skal være helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. I tillegg til prioriterte pasienter i risikogruppen, velger Tydal kommune å vaksinere helsepersonell etter disse kriteriene.

 

Mer informasjon finner du blant annet på FHI sine nettsider: