Koronatesting i Tydal kommune - Tydal kommune

Koronatesting i Tydal kommune

Koronatesting i Tydal kommune

Tydal kommune følger rådene til Folkehelseinstituttet om at alle personer med symptom på akutt luftveisinfeksjon og/eller feber får tilbud om å teste for Covid-19. 

Klikk for stort bilde 

Med bakgrunn i dette, oppfordres derfor alle med slike symptomer (inkludert milde symptomer) om å ta kontakt med Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40 for vurdering og evt. henvising til testing.
 
Testingen vil i all hovedsak foregå utendørs, mens den som skal testes sitter i sin private bil. Det tilbys testing hver ukedag rundt kl. 10.00. Ytterligere praktisk informasjon om dette får pasienten når henvisning foreligger. Hvis det er behov for legetilsyn i tillegg til testing, vil testing gjennomføres på legekontoret samtidig med legekonsultasjonen. 
 
For spørsmål om testing utenom legekontorets åpningstid, dvs. på kveld, natt og helg, ta kontakt med Værnesregionen legevakt på telefon 116 117.  
 
Det understrekes at det fortsatt er veldig viktig at evt. symptomer på luftveisinfeksjon blir avdekket på telefonen i forkant av evt. fysisk besøk på legekontoret. Dette for at tjenesten skal kunne sette inn de smitteverntiltakene som er nødvendig for hver enkel konsultasjon.