Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2023 og økonomiplanen for 2023 – 2026 - offentlig høring - Tydal kommune

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2023 og økonomiplanen for 2023 – 2026 - offentlig høring

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2023 og økonomiplanen for 2023 – 2026 - offentlig høring

Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2023-2026

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2023, økonomiplan 2023-2026 er lagt ut til offentlig høring på servicekontoret i rådhuset og her på kommunenes hjemmesider fram til 15.12.2022. Behandles av kommunestyret 15.12.2022

Innspill og uttalelser

Sendes skriftlig til postmottak@tydal.kommune.no eller pr.post til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal.

Dokumenter

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 kommunedirektørens forslag pdf (PDF, 2 MB)

Priser, avgifter og gebyrer i Tydal kommune (gebyrregulativ) 2023 kommunedirektørens forslag pdf (PDF, 2 MB)

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 formannskapets innstilling 28.11.2022 pdf (PDF, 7 MB)

Budsjettforslag 2023 -tjenestene i Værnesregionen pdf (PDF, 2 MB)

Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for kontrollutvalget pdf (PDF, 137 kB)

Særutskrift sak 21-22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for kontrollutvalget pdf (PDF, 130 kB)

Budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 pdf (PDF, 119 kB)

Forslag til drifts-og investeringstilskudd for Tydal kirkelige fellesråd pdf (PDF, 2 MB)