Kommunal kompensasjonsordning runde 6 2021 - Tydal kommune

Kommunal kompensasjonsordning runde 6 2021

Kommunal kompensasjonsordning runde 6 2021

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen. Tydal kommune har i denne tilskuddsrunden fått kr. 326.000, - til fordeling. Søknadsfrist er 18. januar 2022. Midlene tildeles etter den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19 rammeverket. Tydal kommune tildeler midler etter godkjent søknad gjennom regionalforvaltning.no. Tildelingen vil bli gjort av formannskapet, og dette er enkeltvedtak som kan påklages etter Forvaltningsloven.

Tydal kommune vil med denne ordningen bidra for å hjelpe virksomheter i Tydal som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19. Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. Tydal kommune vil legge spesielt vekt på støtte til virksomheter innen overnattings-, skjenke- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor kompensasjonsordningene fra staten i vurderingene om støtte.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Obligatoriske vedlegg

  • skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skyldig beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.
  • årsregnskap for 2020
  • periodisert resultat- og balanseregnskap til og med 3. kvartal 2021.
  • dokumentasjon for tap som følge av nasjonale og lokale smitteverntiltak (omsetningstall for perioden det søkes støtte for, måned eller kvartal i 2021 og sammenlignbare tall for 2020 eller 2019 hvis bedriften har hatt betydelig omsetningsfall i 2020 som følge av pandemien).

Søknadsfrist

Søknader må sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Søknadsfrist: 18. januar 2022

Spørsmål

Spørsmål om ordningen rettes til Tydal kommune v/næringssjef Mari Evjen, mobil: 909 68 753

e-post: mari.evjen@tydal.kommune.no