Klage i navnesak på skrivemåte på gårdsnavn for gårdsnummer 165-167 - Gresslia

Klage i navnesak på skrivemåte på gårdsnavn for gårdsnummer 165-167 - Gresslia

Tydal kommune ber om nye synspunkter på at Statens kartverk fastslår skrivemåten Gresslia som felles gårdsnavn for gårdsnummer 165, 166 og 167 i Tydal kommune.

Tidligere mottatte innspill vil følge saken. 

Uttalelser og merknader sendes skriftlig til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 TYDAL eller til postmottak@tydal.kommune.no innen 10.01.2020

Klage i navnesak 2019/236 - Gresslia i Tydal kommune (PDF, 475 kB)