Informasjon om forbud mot å isfiske på Nesjøen og Nedre Broksjøen vinteren 2023 - Tydal kommune

Informasjon om forbud mot å isfiske på Nesjøen og Nedre Broksjøen vinteren 2023

Informasjon om forbud mot å isfiske på Nesjøen og Nedre Broksjøen vinteren 2023

Informasjon fra grunneiere

Det blir ikke tillatt å isfiske på Nesjøen og Nedre Broksjøen vinteren 2023 på grunn av nedtapping av Nesjøen. Tiltaket er gjort ut fra en rapport laget av NINA. Isfiskeløype for snøscooter til Nedre Broksjøen blir ikke åpnet.

På Esandssjøen vil det være normale muligheter for å isfiske.

Rapporten fra NINA kan du lese her