Informasjon fra Tydal legekontor

Informasjon fra Tydal legekontor

Onsdag 22. juli og torsdag 23. juli er Tydal legekontor stengt.

Øyeblikkelig hjelp ivaretas av Selbu legekontor, som kan kontaktes på telefon 73 81 65 25. Værnesregionen legevakt kan også kontaktes på telefon 116 117.

Ved behov for akuttmedisinsk hjelp, ring medisinsk nødtelefon 113.